Valitse sivu

Katsastusvarusteet

Katsastusvarusteet pitää olla kunnossa veneessä heti ensimmäisellä kerralla vesille lähdettäessä. Varaudu pahimpaan ja varustaudu sen mukaan. Verkkokaupastamme on saatavilla turvallisuusvarusteet kattavasti, kuten mm. pelastusliivit, pelastuslautat ja kehittyneet LED-soihdut.

KATSASTUSVARUSTELISTA

Veneen katsastus

Veneen katsastus on venekerhoissa suoritetta toimenpide. Venekerhoon kuulumattomia veneitä ei tarvitse katsastaa. Veneen vuosikatsastus tehdään kerhoissa yleensä keväällä ja alkukeväästä. Tässä tarkistetaan veneen varusteet ja mahdolliset liiton määräämät kohteet siinä kohtaa, kun vene on valmis vesille. Vuosikatsastuksen lisäksi veneeseen on tehtävä peruskatsastus vähintään joka viides vuosi. Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös vaatia peruskatsastusta aina kun siihen katsotaan olevan aihetta.

Katsastajat ovat seuranvaltuuttamia ja heillä tulee olla SPV-liiton myöntämä katsastajanlupa. Veneen katsastusta ei ole pakollista tehdä oman seuran katsastajilla, vaan sen voi tehdä myös toisessa seurassa halutessaan. Asiakirjat on kuitenkin toimitettava oman seuran rekisteriin.

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan luokittain.

Vastauksen usein kysyttyyn kysymykseen ”Onko vene pakko katsastaa” :
Venettä ei ole pakko katsastaa ja se on eri asia kuin veneen rekisteröinti. Veneseurat vaativat yleensä veneen katsastamista omilta jäseniltään.

Mitä veneessä on sitten oltava, jos sitä ei katsasteta?
Perusvarustus moottorilla varustetussa tai yli 5-metrisessä purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa:

  • hyväksytty ja sopivan kokoinen pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku kaikille veneessä kyydissä oleville
  • pilssipumppu tai muu soveltuva tyhjennysväline, kuten äyskäri
  • airot, mela tai ankkuri köysineen, vesikulkuneuvon koko huomioon ottaen
  • vuosittain tarkastettu käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisä tai yli 25 kilowatin (=34hv) perämoottori; ei vaadita vesiskootterissa.

Vesikulkuneuvossa on oltava myös meriteiden sääntöjen osan D mukaiset merkinantolaitteet. 

  • Kaikissa alle 12-metrisissä vesikulkuneuvoissa pitää olla laite, jolla voidaan antaa voimakas äänimerkki.
  • Yli 12-metrisessä vesikulkuneuvossa vaaditaan myös sumutorvi ja yli 20-metrisessä lisäksi laivakello.

SPV-liiton määrittelemät katsastusluokat:

Katsastusluokka 1: Avomeri

Avomerellisiin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Purjeveneet 1. luokka

Veneet on tarkoitettu avomerellisiin olosuhteisiin pitkille matkoille. Veneen tulee kestää ylimurtuvat aallot ja oltava itseoikaiseva suuristakin kallistumista monirunkoveneitä lukuun ottamatta. Rungon, kannen ja kajuutan on aukkoineen ja luukkuineen oltava riittävän vesitiivis kokonaisuus. Kulkuaukko avotilasta kajuuttaan tulee voida sulkea pääkannen tasolta, ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät kiinni veneessä mahdollisessa kaatumistilanteessakin. Kaikki aukot täytyy pystyä tarvittaessa sulkemaan. Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.

Moottoriveneet 1. luokka

Veneet on tarkoitettu avomerellisiin olosuhteisiin pitkille matkoille. Veneen on oltava täysin katettu, vahvasti rakennettu ja vesitiivis, ja sen rakenteiden on kestettävä ylimurtuvat aallot. Veneen tulee kestää suuretkin kallistumat. Kulkuaukot ja -ovet kansilta kajuuttoihin on voitava sulkea vesitiiviisti. Kynnyskorkeuden on oltava vähintään 200 mm. Umpireelingeissä on oltava vuotoportit. Ulkolaidoituksessa olevat ilma- tai muut aukot pakoputkea lukuun ottamatta on voitava sulkea vesitiiviisti, ja ilmaottoaukoissa on oltava vesiloukut. Veneessä on oltava vähintään 35 kW kulkukoneisto, joka ei saa olla perämoottori. Sisätiloista on oltava varapoistumistiet.

Katsastusluokka 2: Rannikko

Merellisiin olosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia.

Purjehdusalue kattaa Pohjan- ja Suomenlahden, Riianlahden, Itämeren rannikot ja vain suotuisissa olosuhteissa Selkämeren ja Itämeren aavat keskustat (näillä alueilla voi, jos paikallinen matalapaine kehittyy äkkiä, olla nopeasti nousevan myrskyn vaara ja suojaan pääsy kyseenalaista).

Purjeveneet 2. luokka

Veneet on tarkoitettu merellisiin olosuhteisiin rannikkojen läheisyydessä. Veneen on oltava itseoikaiseva monirunkoveneitä lukuun ottamatta, ja kohtuullisen vesitiivis. Kulkuaukko kajuutasta avotilaan pitää voida sulkea pääkannen tasolta roisketiiviisti. Ilma- ja muut aukot on sijoitettava suojaiseen paikkaan ja niissä on oltava vesiloukut. Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.

Moottoriveneet 2. luokka

Veneen on oltava katettu, vahvasti rakennettu ja vesitiivis. Kulkuaukot ja ovet kansilta kajuuttoihin on voi­tava sulkea kohtuullisen vesitiiviisti. Umpireelingeissä on oltava vuotoportit.  Ulkolaidoitukseen tehtyjen ilma- tai muiden aukkojen on oltava rungon puolivälin perän puolella ja rakenteeltaan sellaiset, ettei vesi pääse sisään suurillakaan kallistumilla. Ilmanottoaukoissa on oltava vesiloukut. Perämoottorin ohjauskaapelien ja letkujen läpivientien on oltava tiiviit. Sisätiloista on oltava varapoistumistiet. Kynnyskorkeus vähintään 150 mm.

Katsastusluokka 3: Saaristo

Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Ahvenanmeren, Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Purjeveneet 3. luokka

Veneet on tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesistöihin. Veneen rakenteiden pitää olla siten toteutettu, ettei niistä aiheudu veneen uppoamisvaaraa. Istuinkaukalon ei tarvitse olla itsetyhjentyvä, mutta se on suositeltavaa.

Moottoriveneet 3.luokka

Veneen on oltava rakenteeltaan saaristokäyttöön soveltuva joko kajuutallinen tai HT-vene, jossa on yö­py­mis­mahdollisuus tai runkopituudeltaan vähintään 5 metriä, jonka koneteho on vähintään 35 kW. Yöpymistilat pitää voida sulkea sade- tai roiskevesitiiviiksi kuomulla tai jollain muulla menetelmällä. Ulkolaidoitukseen tehtyjen ilma- ja muiden aukkojen on oltava rungon puolivälin perän puolella ja siten sijoitettuja, ettei vesi pääse niistä sisätiloihin. Perämoottorikaivon on oltava rakenteeltaan sellainen, ettei vesi pääse sieltä veneeseen. Kaapeli- ja letkuläpivientien on oltava tiiviit.

Katsastusluokka 4: Suojaiset vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdustapahtumien veneet.

Purjeveneet 4. luokka

Veneet on tarkoitettu suojaisille vesialueille tai veneilytapahtumiin, esim. ratapurjehduskilpailuihin, joissa on jatkuva valvonta ja pelastusvalmius.

Moottoriveneet 4. luokka

Veneen on rakenteeltaan, asennuksiltaan ja kunnoltaan suojaisille vesialueille soveltuva. Vene voi olla HT-, tuulilasi- tai avovene.